Алгебра 9 сынып

(Видео-тест)

Бейне шолу - тегін сабақ

18 бейне сабақ

Санның факториалы. Алмастыру және орналастыру
12 мин
Терулер
10 мин
Ньютон биномы
10 мин
Сандар тізбегі, оның берілу тәсілдері және қасиеттері
10 мин
Арифметикалық прогрессия
13 мин
Геометриялық прогрессия
10 мин
Шексіз кемімелі геометриялық прогрессия
8 мин
Математикалық индукция әдісі
7 мин
Комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері
10 мин
Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері
8 мин
Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі
6 мин
Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері
7 мин
Негізгі тригонометриялық тепе-теңдік
10 мин
Келтіру формулалары
8 мин
Тригонометриялық формулалар. (1-бөлім)
11 мин
Тригонометриялық формулалар. (2-бөлім)
12 мин
Тригонометриялық формулалар. (3-бөлім)
6 мин
Тригонометриялық формулалар. (4-бөлім)
5 мин