(Видео-тест)

Бейне шолу - тегін сабақ

105 бейне сабақ

Жер күн жүйесіндегі планета
5 мин
План және карта
8 мин
Географиялық зерттеулердің тарихы және зерттеушілер
14 мин
Жер қыртысы литосфера 1-бөлім
15 мин
Жер қыртысы литосфера 2-бөлім
9 мин
Атмосфера 1- бөлім
11 мин
Атмосфера 2- бөлім
13 мин
Гидросфера 1-бөлім
10 мин
Гидросфера 2-бөлім
9 мин
Құрлық сулары 1-бөлім
9 мин
Құрлық сулары 2-бөлім
6 мин
Биосфера
7 мин
Табиғи аумақтық кешен
6 мин
Еуразия 1-бөлім
12 мин
Еуразия 2-бөлім
15 мин
Солтүстік Америка материгі 1-бөлім
10 мин
Солтүстік Америка материгі 2-бөлім
11 мин
Оңтүстік Америка материгі 1-бөлім
9 мин
Оңтүстік Америка материгі 2-бөлім
12 мин
Африка құрлығы 1-бөлім
11 мин
Африка құрлығы 2-бөлім
11 мин
Австралия материгі
8 мин
Антарктида материгі
5 мин
Мұхит аралдары
7 мин
Қазақстан жерінің зерттелу тарихы және зерттеушілері
13 мин
Қазақстанның геологиясы
6 мин
Қазақстанның жазықтары
9 мин
Қазақстанның таулары
12 мин
Қазақстанның климаты
9 мин
Қазақстандағы қысымның таралуы және жел түрлері
7 мин
Климаттың қолайсыз құрылыстары
6 мин
Қазақстанның ішкі сулары
15 мин
Қазақстанның көлдері бөгендері
11 мин
Қазақстандағы мұздықтар мен жер асты сулары
6 мин
Қазақстанның табиғи зоналары
10 мин
Қазақстанның топырақ жамылғысы
4 мин
Қазақстанның физгеографиялық аймақтары
5 мин
Қазақстанда ерекше қорғалатын аумақтар
17 мин
ҚР экономикалық географиясы кіріспе
5 мин
Қазақстан Республикасының табиғи ресурстық әлеуеті
5 мин
Қазақстан Республикасының иновациялық құрылым жағдайы
6 мин
Қазақстан халқы
14 мин
Қазақстанның отын энергетика кешені
8 мин
Қазақстанның металлургия кешені
4 мин
Қазақстанның түсті металлургиясы
7 мин
Қазақстанның машина жасау өнеркәсібі
6 мин
Қазақстанның химия өнеркәсібі
6 мин
Қазақстанның құрылыс материалдар өнеркәсібі
5 мин
Қазақстанның ағаш өңдеу өнеркәсібі
3 мин
Қазақстанның көлік түрлері
6 мин
Қазақстанның өсімдік шаруашылығы
7 мин
Қазақстанның мал шаруашылығы
7 мин
Қазақстанның жеңіл және тамақ өнеркәсібі
6 мин
Қазақстанның экономикалық аудандары
8 мин
Қазақстан Республикасы мүше болып табылатын халықаралық ұйым
10 мин
Дүниежүзілік шаруашылықтағы Қазақстанның орны
6 мин
Географиядағы зерттеу әдістері 1-бөлім
15 мин
Географиядағы зерттеу әдістері 2-бөлім
12 мин
Картография және ГАЖ 1-бөлім
12 мин
Картография және ГАЖ 2-бөлім
5 мин
Табиғатты пайдалану және геоэкология 1-бөлім
10 мин
Табиғатты пайдалану және геоэкология 2-бөлім
9 мин
Табиғатты пайдалану және геоэкология 3-бөлім
12 мин
Әлеуметтік география 1-бөлім
8 мин
Әлеуметтік география 2-бөлім
12 мин
Геоэкономика 1-бөлім
11 мин
Геоэкономика 2-бөлім
12 мин
Саяси география 1-бөлім
16 мин
Саяси география 2-бөлім
12 мин
Саяси география 3-бөлім
9 мин
Елтану 1-бөлім
12 мин
Елтану 2-бөлім
10 мин
Ғаламдық проблемалар
12 мин
Биосфера және оның құрамдас бөліктері
5 мин
Топырақ құрылымы
6 мин
Қазақстанның топырақ түрлері
6 мин
Қазақстанның табиғат зоналары және биіктік белдеулері (1-бөлім)
8 мин
Қазақстанның табиғат зоналары және биіктік белдеулері (2-бөлім)
5 мин
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың түрлері
7 мин
Геоэкологияның зерттеу пәні мен өзектілігі (1-бөлім)
4 мин
Геоэкологияның зерттеу пәні мен өзектілігі (2-бөлім)
3 мин
Геосфералардың ластануы
5 мин
Геоэкологиялық аудандастыру
3 мин
Геоэкологиядағы антропогендік факторлар (1-бөлім)
4 мин
Геоэкологиядағы антропогендік факторлар (2-бөлім)
4 мин
Ғаламдық экологиялық проблемалар (1-бөлім)
6 мин
Ғаламдық экологиялық проблемалар (2-бөлім)
5 мин
Ғаламдық экологиялық проблемалар (3-бөлім)
4 мин
Экологиядағы инновациялық технологиялар
4 мин
Қазақстанның экологиялық проблемалары
5 мин
Геоэкономиканың зерттеу пәні және өзектілігі (1-бөлім)
4 мин
Геоэкономиканың зерттеу пәні және өзектілігі (2-бөлім)
4 мин
Қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі (1-бөлім)
5 мин
Қоршаған ортаның антропогендік өзгеруі (2-бөлім)
4 мин
Қоршаған ортаның сапасы (1-бөлім)
5 мин
Қоршаған ортаның сапасы (2-бөлім)
4 мин
Қоршаған ортаның сапасы (3-бөлім)
6 мин
Қоршаған ортаның сапасы (4-бөлім)
5 мин
Қоршаған ортаның сапасы (5-бөлім)
5 мин
Қоршаған ортаның сапасы (6-бөлім)
5 мин
Қоршаған ортаның сапасы (7-бөлім)
4 мин
Геоэкологиялық жобалау
5 мин
Қазақстан Республикасының аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті (1-бөлім)
3 мин
Қазақстан Республикасының аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті (2-бөлім)
5 мин
Қазақстан Республикасының аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті (3-бөлім)
4 мин